Baldosas triangulares para Almudena Pérez (Master of European Design Labs IED 2011)
www.almudenaperez.es